начало   начало   .   за компанията   за фирмата    .   контакти   контакти     .   кариери   кариери                              bg     en     de     
ТЪРГОВИЯ        .         СТРОИТЕЛСТВО     .        ИМОТИ
bulgarien keywords

Skip Navigation Links
Строителни продукти  Expand Строителни продукти  
Строителна химия и смеси  Expand Строителна химия и смеси  
Топлоизолации   Expand Топлоизолации   
Сухо строителство  Expand Сухо строителство  
Бои, лакове, мазилки  Expand Бои, лакове, мазилки  
Врати  Expand Врати  
За банята  Expand За банята  
Отводнителни системи   Expand Отводнителни системи   
Покривно осветление  Expand Покривно осветление  
Слънцезащита  Expand Слънцезащита  
Инструменти  Expand Инструменти  
Пожарозащитни завеси, димни бариери  Expand Пожарозащитни завеси, димни бариери  
bulgarien keywords

Skip Navigation Links Начало » Търговия » ПРОДУКТИ » Покривно осветление » Съоръжения за отвеждане на дим и топлина Принтирай  Изпрати
Съоръжения за отвеждане на дим и топлина LAMILUX Ви дава сигурност 

Елементите, осигуряващи дневна светлина са неразделна част от съвременното строителство на промишлени и административни сгради. Чрез съответните клапи в случай на пожар, те гарантират естествено димоотвеждане. Инсталациите за димо- и топлоотвеждане са основен фактор при спасяването на живота и опазването на материални ценности в случай на пожар. 

Автоматични и енергонезависими, инсталациите за димо- и топлоотвеждане (ДТО) осигуряват в случай на пожар за бързо и ефективно отвеждане – на дим и топлина в производствени и администратични сгради. По този начин ефективно се потушават пожари, спасяват се хора, защитават се сгради и съоръжения. Сигурността на ДТО- съоръженията се гарантира от съответствието им с нормативната уредба и EN 12101-2 стандарта.

Вариантите


ДТО- инсталации за светлинни куполи
Системите CI- димоотвод F100, димоотвод DH и димоотвод за стълбища 

Двойна клапа
Система CI- димоотвод DK ДТО-инсталции за светлинни ленти

Системи CI- димоотвод B и димоотвод S 

ДТО- решение за покривни конструкции

Система CI- димоотвод M 

Жалузи
Многофункционални жалузи за проветряване, димо- и топлоотвеждане 
Допълнителна вентилация

LAMILUX агрегати за снабдяване със свеж въздух T-air, B-air, G-air, R-air и K-air Димни прегради
Бариери против дим при пожар 

Системи за управление на ДТО

LAMILUX управлява сигурността 
ДТО- оразмеряване и проектиране
Поддръжка на съоръжения за димо- и топлоотвеждане


Наред с доставката и монтажа на съоръженията за димо- и топлоотвеждане, ние предлагаме превантивна поддръжка и сервиз на доставените от нас и съществуващи съоръжения. Редовната и правилна профилактика гарантира безотказната работа на съоръженията в случаите, когато има опасност за човешки живот или материални щети.jung Покривно осветление jung
        Съоръжения за отвеждане на дим и топлина
jung
hansgrohe

KALDEWEI

DURAVIT

 

.


    линкове | поверителност 

    Copyright © 2007 ЮНГ ООД 
    Всички права запазени.
.
Share |

бул. Ботевградско шосе 262, София 1839, тел. 02 / 91 91 600 факс 02 / 91 91 611
email: jung@jung.bg      www.jung.bg