Cargo Partner
София

Международен доставчик на информационни и логистични услуги, работещ в световен мащаб, със седалище във Виена, Австрия. Основана през 1983 г. като специализирана компания във въздушния транспорт във Виена, скоро cargo-partner започнала разширяването на други пазари и видове транспорт и предприела големи стъпки в областта на информационните технологии и устойчивите логистични решения.