Баумит Алфа 2000

Описание

Саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа (CА–C20–F5, съгласно ЕN 13813), плаваща или свързана, за машинно полагане, подходяща за големи площи и за подово отопление; минимална дебелина на полагане – 25 мм при свързани замазки и 35 мм при плаващи; за вътрешно приложение. Разход: ок. 18,5 – 19 кг/м²/см дебелина на слоя.

Разфасовка: 40 кг.

Техническа карта: тук