Баумит Баумакол Премиум Фугираща смес

Описание

Еластична, нереагираща с хранителни продукти фугираща смес, водо- и мразоустойчива, клас CG2 WA, съгл. EN 13888, за широчина на фугата от 1 до 8 мм, за стени и подове, за фаянс, плочи и мозайки, за вътрешно и външно приложение. Разход: ок. 0,5 – 0,9 кг/м2 – в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите.

Разфасовка: 2 кг

Техническа карта: тук