Баумит Клинкер

Описание

Съдържащ добавки, ограничаващи изсоляванията, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група M5 G, съгл. EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

Разфасовка: 25 кг

Техническа карта: тук