Баумит опън плюс 031

Описание

Сиви, дишащи фасадни плочи от експандиран полистирен, с число на дифузия на водни пари μ ≤ 10, с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 х 100 см.

Разфасовка: 1 m3

Техническа карта: тук