Баумит Солидо Е160

Описание

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813.

Разфасовка: 25 кг.

Техническа карта: тук