Гвоздей с капаче

Описание

Сигурно и естетично решение за сух монтаж на капак-тройник и начален капак.

Технически данни

Дължина

120 мм

Приложение

за капаци