Импрегнирани гипсокартонени плоскости Norgips GKBI 12,5 мм тип H2

За облицовка на стени и тавани върху конструкция от метални профили, предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани

 

Категории: , Етикет:

Описание

Norgips GKBI 12,5 мм тип H2

Импрегнирана плоскост с повишена устойчивост на влага. Предназначена за употреба във влажни помещения, като напр. бани и кухни. В такива помещения относителната влажност може да надвишава 70%, но не може да бъде по-висока от 85% за повече от 10 часа на ден. Плоскостта е облепена с картон и скосен дълъг ръб и равно подрязан къс ръб. Към гипсовото ядро на плоскостта е добавена хидрофобна субстанция (парафин или силикон). С тях може да се изпълняват обшивки на стени, тавани, неносещи стени, облицовки, окачени тавани и изграждане на тавански помещения.

Ръб Norgips S – скосен ръб. Този ръб дава възможност да се получи гладка повърхност на фугите, получени при свързването на гипсокартонени плоскости. Лекото скосяване намалява консумацията на шпакловъчен разтвор във фугата. Фугите на гипсокартонени плоскости с ръб Norgips S изискват прилагането на армиращи ленти

Ширина / дължина [мм]

  • 1200 / 2000
  • 1200 / 2500
  • 1200 / 2600
  • 1200 / 2800
  • 1200 / 3000

Декларация за експлоатационни характеристики
Декларация за експлоатационните показатели № GKBI 12,5/N/2021 от 19.04.2021 – Гипсокартонени плоскости GKBI тип H2
Декларация за експлоатационните показатели № GKBI/N/2013 от 26.06.2013 – Гипсокартонени плоскости GKBI тип H2 (Фабика до с. Медникарово)