Каменна минерална вата – SmartRoof Base 2

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

SmartRoof Base 2 е компактна плоча от каменна минерална вата с двуслойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита– Kлас по реакция на огън А1 – негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация- Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • отлични топлоизолационни характеристики
  • висока противопожарна защита
  • много добри якостни характеристики
  • стабилност и компактност
  • устойчивост на стареене
  • лесен и бърз монтаж

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка
 

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.035 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас Т5 EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >30 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >7.5 kPa EN 1607
Точково натоварване, PL(5) Fp >350 N EN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~ 1 EN 12086

Логистични данни

Размери и опаковки

80 0.035 2.29 1200 2000 16 38.40 3.07 600011
100 0.035 2.86 1200 2000 13 31.20 3.12 600015
120 0.035 3.43 1200 2000 11 26.40 3.17 600022
140 0.035 4.00 1200 2000 9 21.60 3.02 600016