Капаци за линеен сифон HL0531D

Описание

Капак “Дизайн“ от неръждаема полирана стомана V2A(стомана AISI 304) Клас на натоварване К3 (300 кг), Дължина: 500 мм

за HL531.0 или за HL535.0 за настилки до 13 мм включително и с лепилото.
за HL531.0/18 или за HL535.0/18 за настилки до 18 мм включително и с лепилото.
за HL531.0/23 или за HL535.0/23 за настилки до 23 мм включително и с лепилото.
за HL531.0/28 или за HL535.0/28 за настилки до 28 мм включително и с лепилото.