Капаци за линеен сифон HL0531S

Описание

Капак от неръждаема полирана стомана V2A(стомана AISI 304). Клас на натоварване К3 (300 кг), Дължина: 500 мм

за HL531.0 или за HL535.0 за полагане на подови настилки като стъклокерамика, плочки и др. до 13мм включително и с лепилото.
за HL531.0/18 или за HL535.0/18 за полагане на подови настилки като стъклокерамика, плочки и др. до 18 мм включително и с лепилото.
за HL531.0/23 или за HL535.0/23 за полагане на подови настилки като стъклокерамика, плочки и др. до 23 мм включително и с лепилото.
за HL531.0/28 или за HL535.0/28 за полагане на подови настилки като стъклокерамика, плочки и др. до 28 мм включително и с лепилото.