Керемида за отработени газове

Описание

Тя служи за отвеждане на отработени газове от газови котлета и отоплителни уреди, чиято тръба от външната страна не е по-топла от +85° C.

Технически данни

Технически данни
Разход мин. 1 бр. на тръба
Размер 330 х 420 мм
Диаметър AK 116: вътрешна тръба 116, външна тръба 122
Диаметър AK 128: вътрешна тръба 128, външна тръба 132
Материал твърдо PVC

Указание за сигурност: През зимата от отделянето на конденс при неблагоприятно време може да се стигне до образуване на лед на капака, отдушник за пара и/или на подложката за керемидата-отдушник. За предотвратяване на опасно свличане препоръчваме допълнителни мерки за сигурност.