Лепило за обшивки M-GLUE

Описание

Предимства:

  • M-GLUE втвърдява във влажна среда
  • 1-компонентен SMP (Силан полимер, модифициран)
  • Бързо залепва на метални покриви и влажни повърхности
  • Повърхностите да са чисти от прах и обезмаслени
  • Залепването протича в рамките на 1-2 мин., пълното втвърдяване до 24 ч.