Мрежа за вентилиране

Описание

Мрежата за вентилиране осигурява достъп на въздух от стряхата към билото. Използва се и като челна дъска.

Технически данни

Материал твърд PVC
Цветове червен, червено-кафяв, антрацит
Приложимост за всички профилирани модели керемиди
Тегло 5,90 кг/бр.
Разход мин. 10 бр./100 кв. м. покривна площ
LB-H Nr. 22.D5 28 C
Размер 330 х 420
Напречен разрез на вентилация 50 см/бр.
Отвори за гвоздеи 4 мм
Покривна ширина 30 см