Профили със специална корозионна защита Кнауф CD Richter Black System® C3

Описание

С3 съгласно DIN EN ISO 12944-2

Размери
Дебелини (mm) 0,6
Широчини (mm) 60
Дължини (mm) 4000