Система за снегозадържане

Описание

Системата за снегозадържане е една допълнителна мярка за сигурност срещу свличане на сняг от покрива, особено там, където има обилни снеговалежи през зимния сезон. Системата за снегозадържане се състои от

  • основа за снегозадържащата решетка,
  • скоба за снегозадържаща решетка,
  • снегозадържаща решетка
  • свързващ кламер

Керемидата – основа съответства на половин керемида и трябва да се полага винаги на реброто на покрива. Летвите, на които се закача керемидата-основа трябва да се укрепят с допълнителни гвоздеи или винтове. Керемидата-основа се поставя върху реброто, пробиват се отвори с диаметър около 3 мм и с закрепва с два винта върху летвата.

Скобата за решетката се нахлузва върху керемидата-основа докато щракне. До керемидата-основа се добавя още половин керемида.

Технически данни

Керемида-основа за снегозадържаща решетка
Материал алуминий, прахово оцветен
Цветове червен, червено-кафяв, антрацит
Приложение за всички модели керемиди на Брамак
Размер 180 x 420 mm
Разгърната ширина 15,0 cm
Tегло 0,95 кг/бр.
Товораносимост максимално 4,0 kN
Разход 1 бр. на ребро, максимално разстояние на ребрата 90 см

Снегозадържаща решетка

Снегозадържаща решетка

Снегозадържаща решетка
Материал поцинкована стомана, всестранно оцветена
Височина 20 см
Дължина 300 см
Тегло 3,75 кг/бр.
Разход в зависимост от дължината на стряхата

Скоба за снегозадържаща решетка

Скоба за снегозадържаща решетка

Скоба за снегозадържаща решетка
Материал поцинкована стомана
Тегло 0,25 кг/бр.
Разход 1 бр. за всяка керемида-основа за снегозадържаща решетка

Свързващ кламер за снегозадържаща решеткаСвързващ кламер за снегозадържаща решетка

Свързващ кламер за снегозадържаща решетка
Материал поцинкована стомана
Цветове керемидено-червено, червено-кафяво, антрацит
Приложение към снегозадържащата решетка
Дължина 5,5 см
Разход два броя при свързване към снегозадържащата решетка
Система за снегозадържане
Система за снегозадържане