Снегозадържаща кука

Описание

Описание

Снегозадържащата кука служи за спиране свличането на снежни маси от покрива. Принципно важът същите правила за определяне на броя и разположението им както при снегозадржащата керемида. Използва се за системно снегозадържане при керемиди Атика Про и Атика Антик.

Технически данни

Материал поцинкована ламарина – прахово боядисана, с полимерно покритие
Цветове червен, кафяв, черен
Приложение за всички модели керемиди Брамак
Размер 380 мм дължина
Tегло 0,22 кг/бр.
Разход от 1,3 до 2,8 броя/м2 покривна площ, в зависимост от наклона на покрива и местоположението

* При норвативно натоварване от 255кг/м2 нагоре се препоръчва задължително ицползването на снегозадържащи керемиди.

Забележка: В случай, че снегозадържането при същетвуващи покриви не е достатъчно, може да се използват допълнително снегозадържащи куки вместо смяна на обикновените керемиди със снегозадържащи.

Схема за полагане на снегозадържащи куки и снегозадържащи керемиди.Снегозадържаща кука
Схема за полагане на снегозадържащи куки и снегозадържащи керемиди.