ACO Highline

Описание

Отводнителните улеи ACO Higlinine осигуряват сигурно отводняване на фасади, тераси и плоски покриви.

ACO Highline

Преглед на системата

 

Челна плоча

Фиксиращ елемент, интегриран в тялото на улея

  • Улеят не е устойчив на автомобилен трафик.
  • При използването му в зони с преминаване на пешеходци е необходимо да се фиксира с три елемента на линеен метър.

Решетки

Техническа информация

Продуктови детайли

ACO Highline дълбочина 50 mm, дължина 500 mm pdf dwg
ACO Highline дълбочина 75 mm, дължина 500 mm pdf dwg
ACO Highline дълбочина 50 mm, дължина 1000 mm pdf dwg
ACO Highline дълбочина 75 mm, дължина 1000 mm pdf dwg
ACO Highline дълбочина 50 mm, дължина 2000 mm pdf dwg
ACO Highline дълбочина 75 mm, дължина 2000 mm pdf dwg
ACO Highline дълбочина 50 mm, дължина 3000 mm pdf dwg
ACO Highline дълбочина 75 mm, дължина 3000 mm pdf dwg

Текстове за спецификация

ACO Highline pdf docx

Инсталационни чертежи

ACO Highline монтаж на тераса с инфилтрация или дренаж pdf dwg
ACO Highline монтаж в дървен декинг, хоризонтално заустване и надстройка за ревизия pdf dwg
ACO Highline монтаж в дървен декинг, вертикално заустване и надстройка за ревизия pdf dwg
ACO Highline монтаж в дървен декинг, студен и топъл паркинг pdf dwg