Лепило за плочки AG 650 / 25kg

Описание

Бяла санираща мазилка при влажни и атакувани от соли зидарии (напр. при натоварване от нитрати, хлориди, сулфати и соли).
Поради фината зърнометрия може да се структурира многостранно.
Състав: Бял цимент (несъдържащ хромати), Висококачествен варовиков пясък, Лека добавка (минерална), Добавки за подобряване на обработваемостта, Висока паропроходимост
Предимства: Силно паропропускливa, Висока устойчивост на соли, Добра машинна обработка, Отлична обработваемост, Големи дебелини на нанасяне, Не е необходимо завършващо покритие