Кнауф AQUAPANEL® фугираща и шпакловъчна смес, бяла за комбинирана употреба

Описание

а вътрешни и външни тавани и вътрешни стени
Използва се за шпакловане на цялата повърхност,
с дебелина на слоя 5 mm и за запълване на
фугите на вътрешни и външни тавани; преди
полагането на мазилки или декоративни бои;
разходът е 0,7 kg/ за запълване на фугите,
респективно 3,5 kg/ за шпакловане