Кнауф AQUAPANEL® лепилно-армираща смес, сива/бяла

Описание

За вграждане на армиращата мрежа върху
плоскости AQUAPANEL® Outdoor; разход около
7,8 kg/ m2