ARDEX A 35 Бързодействащ цимент за замазка

Описание

Бързодействащ цимент за замазка

Област на приложение:

Изработване на циментови замазки със специалния цимент ARDEX A 35, който с пясък с едрина на зърното 0 – 8 мм и вода се забърква до разтвор за замазка, земновлажен до меко пластичен. ARDURAPID- ЦИМЕНТОВИТЕ ЗАМАЗКИ са годни за ходене след 3 часа, положени плаващо върху делително фолио след 1 ден са готови за полагане на подови настилки, постигат посочените в DIN 18 560 и ÖNORM B 3732 минимални якости след 1 ден.

За изпълнението на замазките са в сила общите насоки за циментови замазки, плаващи, върху делително фолио или свързани DIN 18 560 и DIN 18353. При това трябва да се има предвид бързото втвърдяване на ARDURAPID разтвора за замазки.

За вътрешна употреба.

 

Приложение върху подово отопление:

При използване на ARDURAPID ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА върху подово отопление с топла вода времето за изчакване до полагането на настилки може да се намали под 2 седмици, тъй като ARDURAPID ЦИМЕНТОВАТА ЗАМАЗКА постига изравнителната си влажност след един ден. 3 дни след нанасянето започва подгряването с предварителна температура от 25°С, която трябва да се поддържа 3 дни. След това се настройва максималната предварителна температура и се поддържа още 4 дни. При това трябва да се избягват въздушни течения. Повърхностната температура на замазка с подово отопление не трябва да спада под 15°С при полагането на подови настилки. ARDURAPID ЦИМЕНТОВАТА ЗАМАЗКА може да бъде натоварвана топлинно до 65°С.

 

Разходна норма:              около 3,7 kg прах на m2 и сm при съотношение на смесване 1 : 4 и

около 3,1 kg прах на m2 и сm при съотношение на смесване 1 : 5.

 

Опаковка: торби с 25 kg нето