ARDEX A 45

Описание

Високоякостен пълнител

Строителна химия и смеси – продукти за репаратура

Област на приложение:

За запълване на дупки и неравности в замазки, тавани и подове от бетон.

За нивелиране и поправка на стълбищни стъпала и площадки.

За вътрешна употреба.

 

С ARDURAPID ефект

Бързо втвърдяващ

Бързо съхнещ

Бързо готов за полагане на настилка и при дебели пластове

 

Разходна норма: около 1,6 kg прах на m2 и mm

 

Опаковка: торби с 12,5/ 25 kg нето