ARDEX B 14

Описание

 

Високоякостна шпакловка за приложение на открито

На основа ВИТЕНСКИ БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ЦИМЕНТ 32,5,
R-SF

Област на приложение:

Ремонт на носещи строителни детайли от стар и нов
бетон на дебел и тънък пласт като:
Запълване на дупки, избивания и дефектни мес-та,
поправяне и заглаждане на повърхности на стени и
тавани от бетон, видим бетон, готови де-тайли от бетон
и циментова мазилка.
Увеличен с пясък за запълващи и изравняващи работи,
като например преди полагането на плочки по
тънкослойния метод, върху бетон, ци-ментова мазилка
и зидария.
За поправяне, попълване и заглаждане на видим
бетон се доставя и в светлосиво.
За вътрешна и външна употреба, върху суха или
влажна основа.

 

 

Разходна норма:около 1,4 kg/ m2 прах на m2 и mm

 

Опаковка: торби с 25 kg нето