ARDEX K 301

Описание

Външна шпакловъчна маса

Област на приложение:

Вътрешно и външно.

Шпакловане, изравняване и нивелиране на подови повърхности от бетон и циментови замазки, настилки от плочки плочи като и други подходящи основи.

Изработване на използваеми площи в складови помещения, работилници, производствени помещения, гаражи, паркови алеи и площадки.

Изравняване на подови повърхности в области с кратковременно и продължително натоварване от вода, балкони и тераси, преди полагане на плочкови настилки и покрития.

 

За дебелини на слоя 2 – 20 mm

Самозаглаждаща се

Пригодна за на насяне с помпи

Бързо годна за ходене

Бъзро годна за натоварване

Без пукнатини

 

Разходна норма: около 1,6 kg прах на m2 и mm

 

Опаковка: торби с 25 кг нето