ARDEX SDB 15

Описание

Хидро- и звукоизолираща уплътнителна лента, самозалепваща

 

Област на приложение:

Уплътнителна лента за еластично и водонепропускливо покриване на работещи фуги, периферни фуги и застрашени от напукване свързвания в комбинация с

 

ARDEX S 1-K Хидроизолация

ARDEX 8+9 Хидроизолация.

 

От уплътнителната лента се отстранява половината от защитното фолио, залепя се за хоризонталната повърхност и се притиска. След това се отстранява другата половина на защитното фолио и се притиска към вертикалната повърхност докато се постигне

оптимално залепване към основата. Да се внимава за застъпване на отделни парчета лента

по минимум 5 сm.

За уплътняване на отвори в стената да се отреже достатъчно голямо парче лента. Необходимият отвор се изработва, в зависимост от диаметъра, чрез изрязване или кръстообразен разрез. След това се пристъпва към полагане на алтернативната хидроизплация.

 

При изчисляването на разхода да се вземе в предвид застъпването от минимум 5 сm на две парчета лента.

 

Дължина на ролката: 20 m

Дебелина: 0,9 mm

Ширина 15 cm

 

Опаковка: Картонена кутия