ARDEX X 30

Описание

Лепилен разтвор

 

Област на приложение:

За вътрешно и външно приложение

 

За  тънко-, средно- и дебелослойно полагане на нечувстителни на влага,  плочи от  естествен камък и бетон.

 

Специално пригоден за полагане на плочки с голяма разлика в дебелините и с голямо собствено тегло

 

Средно- и дебелослойно лепене на стъпала от бетон и естествен камък

 

Сигурност на залепване чрез усилване с фазери

 

Дебелина на залепване до 30 mm

Без избиване на петна благодарение на специални добавки

 

Лесно обработване

 

Без необходимост от допълнителен свързващ шлам

 

Висока якост

 

Опаковка: Торби с 25 kg нето