Bostik SPEED GLUE LIQUID

Описание

Еднокомпонентно, прозрачно, течно лепило. Свързва за секунди следните материали: метал, стъкло, керамика, каучук, повечето пластмаси, кожа, хартия, картон. Лепилото не се препоръчва за лепене на повърхности от полиетилен (PE), полипропилен (PP), политетрафлуороетилен (PTFE).

Описание на продукта

  • Универсално
  • Подходящо за малки ремонти и поправки
  • Лесно за употреба