Brillux Putzgrundierung 3710

Описание

Готов за нанасяне грунд за мазилка на дисперсионна основа. Устоичив на атмосферни влияния, съдържащ кварц, с мек мирис. Пигментиран, дифузионно способен /дишащ/, с отлична свързваща способност и здравина.

Област на приложение: Прилага се като грундиращо средство, предхождащо нанасянето на органично свързани мазилки и леки минерални мазилки и/или като крайно покритие върху топлоизолационни системи, бетон, циментови шпакловки, носещи дисперсионни повърхности.

Разходна норма: Ок. 150 – 200 мл/м2 за една ръка.

Опаковки: 5 л, 15 л.

Оцветяване: Ръчно, до макс. 20% с Voll-und Abtönfarbe 951.

Степен на оцветимост със системата Brillux Scala * * * *