Brillux Rausan R и Rausan KR

Описание

Органично свързана мазилка с влачена R и драскана KR структура, за външно и вътрешно приложение. Трудно запалима, клас В1 по DIN 4102. Готова за нанасяне, много устойчива на влага и атмосферни влияния, отлично дишаща и лесна за нанасяне. При Rausan R има възможност за получаване на различна структура – хоризонтална, вертикална, диагонална, кръгова.

Област на приложение: Прилага се като крайно декоративно покритие върху равни външни и вътрешни мазилки, топлоизолационни системи, готови строителни елементи и др.

Опаковки: 25 кг.

Видове/едрина на минералните зърна:

Rausan R K2 3509 – 2 мм едрина

Разход: 2,7-3,0 кг/м2

Rausan R K3 3510 – 3 мм едрина

Разход: 3,4-3,7 кг/м2

Rausan R K4 3511 – 4 мм едрина

Разход: 4,0-4,3 кг/м2

Rausan R K5 3512 – 5 мм едрина

Разход: 4,5-4,8 кг/м2

Rausan КR K1 3523 – 1 мм едрина

Разход: 2,4-2,9 кг/м2

Rausan КR K2 3516 – 2 мм едрина

Разход: 3,0-3,5 кг/м2

Rausan КR K3 3517 – 3 мм едрина

Разход: 4,0-4,5 кг/м2

Rausan КR K4 3518 – 4 мм едрина

Разход: 5,5-6,0 кг/м2

Оцветяване: с оцветител Voll- und Abtönfarbe 951 – ръчно, максимум до 2%, както и автоматично оцветяване според системата на Brillux Scala и европейските системи RAL, NCS и др.

Степен на оцветимост със системата Brillux Scala * * * *