Brillux Silikat- Grund 1803

Описание

Силикатен грунд базиран на калиево – водно стъкло.

Област на приложение: Предназначен за грундиране, заздравяване на минерални повърхности и за разреждане на

силикатни бои.

Опаковка: 5л., 10л.

Разходна норма: 100 мл/m2 – концентрат