Каменна минерална вата – DDP 2

Описание

Изолационна плоча за плосък покрив.

DDP 2 е компактна плоча от каменна минерална вата с двуслойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

Характеристики

  • Противопожарна защита– Kлас по реакция на огън А1 – негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.040 W/mK
  • Звукоизолация- Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • отлични якостни характеристики
  • висока противопожарна защита
  • много добри топлоизолационни характеристики
  • стабилност и компактност
  • устойчивост на стареене
  • лесен и бърз монтаж

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0,040 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас Т5 EN 823
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >70 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >15 kPa EN 1607
Точково натоварване, PL(5) Fp >800 N EN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~1 EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr >5 kPa·s/m2 EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

60 0.040 1.50 1200 2000 22 52.80 3.17 524983
80 0.040 2.00 1200 2000 16 38.40 3.07 506748
90 0.040 2.25 1200 2000 14 33.60 3.02 508521
100 0.040 2.50 1200 2000 13 31.20 3.12 2436381