Гипсфазерни подови елементи Knauf Integral GIFAfloor DB green

Описание

Knauf Integral GIFAfloor DB green са предварително грундирани елементи, предназначени за повдигнати подове. Системите GIFAfloor DB green се използват при евакуационни пътища, производствени помещения, високи сгради и други с изисквания за огнезащита.

Високата якост на материала позволява употребата на по-тънки елементи в сравнение с други материали, които имат същата носимоспособност. Всички допълнителни инсталации (напр. електрически) могат да бъдат вградени. При вероятност от влага е необходимо елементите да бъдат защитени чрез подходящи средства.