Гъвкав профил Knaufixy Profil

Описание

дебелина 0,6мм; ширина 30мм; дължина 40м

дебелина 0,6мм; ширина 50мм; дължина 20м

дебелина 0,6мм; ширина 75мм; дължина 20м