Klebespachtel M

Описание

Универсално фабрично приготвено лепило с
фибри
за лепене, армиране и шпакловане на фасадни
топлоизолационни плочи от каменна вата
Предназначено за паропропускливи
топлоизолационни фасадни системи
Разходна норма за лепене -6 kg/m2
;
Разходна норма за шпакловане – 7 kg/m2