Klebespachtel

Описание

Универсално фабрично приготвено лепило с
фибри за лепене, армиране и шпакловане на
фасадни топлоизолационни плочи от EPS и XPS
Разходна норма за лепене – 5 kg/m2
;
Разходна норма за шпакловане – 5 kg/m2