Knauf Addi R – 2 mm

Описание

Влачена структура
Пастообразна мазилка готова за употреба,
обогатена със силикон
2 mm подбрана зърнометрия
Бял цвят
Разходна норма – 2,7 kg/ m2

Опаковка – 25кг. кофа