Knauf Butz

Описание

пастообразна декоративна мозаечна цокълна
мазилка
Акрилна дисперсия с оцветени гранули и добавки
Богато цветово разнообразие от 16 възможни
фабрично приготвени нюанси

Опаковка – 25кг. кофа