Кнауф CD метални профили за тавани и облицовки

Описание

Цинк 100 g/m2, дебелина на цинковия слой 7 μm съгласно
DlN 18182 / БДС EN 14195

Размери
Дебелини (mm) 0,6
Широчини (mm) 60/ 49
Дължини (mm) 2600/ 3000/ 4000