Knauf ceiling solution ARMSTRONG SAHARA

Описание

• Armstrong SAHARA притежава леко структурирана и микроперфорирана
повърхност, комбинирайки добро звукопоглъщане и звукоизолационни качества
• Висок коефициент на звукопоглъщане (0.60 αw) и добра звукоизолация (34 dB)
• Висок коефициент на светлоотражение (85%)
• Подходящ за офиси и учебни помещения