Knauf Conni R

Описание

Влачена структура
Пастообразна силиконова мазилка готова за
употреба
2 mm подбрана зърнометрия
Бял цвят
Разходна норма – 2,7 kg/ m2

Опаковка – 25кг. кофа