Knauf Fugenfüller Imprägniert 5кг

Описание

Съха смес на основата на алфафипс за фугиране и шпакловане на импрегниран гипскартон и гипсфазер в помещения с повишена влажност.