Кнауф H PRO 200 компонент В двукомпонентна полимер-циментова хидроизолация

Описание

Хидроизолационен разтвор за вътрешно и
външно приложение
Компонент В
Течен полимер

7 kg кофа