Дървесно-влакнеста плоскост за под Knauf Holzfaserdämmplatte WF

Описание

Област на приложение:

Дървесновлакнестата плоскост Кнауф се използва за намаляване на ударния шум и се полага под плаваща замазка FE 50Largo / Knauf Nivellierestrich 425. Под сух под се използват 1 или 2 слоя съгл. технически проспект F13, между сухата посипка и гипсфазерните плоскости.

Качества:

Дървесно-влакнестата плоскост Кнауф е висококачествена изолационна плоскост с дебелина 10 mm. Дървесните влакна се произвеждат от дървесина, която е добита само от подборна сеч. Свързващото вещество е лигнин. Произвежда се и контролира съгл. БДС EN 13986.

X
Knauf Holzfaserdämmplatte WF – дървесновлакнеста плоскост за под
Дължини (mm) 1198
Широчина (mm) 598
Дебелини (mm) 10