Кнауф метален дюбел за кухини

Описание

за плоскости с дебелина 1×6,5; 1×9,5; 1×12,5

за плоскости с дебелина 2×12,5; 1×15,0

за плоскости с дебелина 3×12,5

за плоскости с дебелина 2×12, 5; 2×15,0

за плоскости с дебелина 1×6,5; 1×9,5; 1×12,5; 1×15,0

за плоскости с дебелина 2×12,5; 2×15,0