Кнауф MW профили за стени със специални изисквания за акустика и звукоизолация

Описание

Цинк 100 g/m2, дебелина на цинковия слой 7 μm съгласно
DIN 18182 / БДС EN 14195

Размери
Дебелини (mm) 0,6
Широчини (mm) 75/ 100
Дължини (mm) 3000/ 4000