Knauf N 340

Описание

Фабрично приготвена суха смес от специални
цименти, сортирана зърнометрия и добавки за
подобряване на обработваемостта. От 5 до 40
mm.
Разходна норма 1,6 около kg/ m2