Knauf Nivellierspachtel 415

Описание

Фабрично приготвена суха смес. Тънкослоен
саморазливен под на калциевосулфатна основа
със сортирана зърнометрия.
Дебелина на слоя – от 3 до 15 mm.
Разходна норма 1,6 kg/ m2