Knauf Oxxi R – 2 mm

Описание

Влачена структура
Пастообразна полимерна фасадна мазилка
готова за употреба
Системно решение за контактни фасади с
топлоизолационни плочи от EPS 2 mm подбрана
зърнометрия.
Бял цвят
Разходна норма – 2,7 kg/ m2

Опаковка – 25кг. кофа